Osobowosc czlowieka zmienia sie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość człowieka zmienia się w następstwie zabiegu czasem w sposób uderzający. Bywało, że matka przestając z córką zmuszona była stwierdzić: to nie jest ten sam człowiek. Chorzy ci zatracają swoje osobnicze cechy charakte- rologiczne, przestają się od siebie odróżniać, stają się wszyscy jednakowi, zanika u nich napęd psychoruchowy; obniża się uczuciowość wyższa, cierpią też wyższe czynności intelektualne, zwłaszcza myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-logiczne. Nierzadko uczuciowość wyzsza upośledzona jest do tego stopnia, że u chorych zanika wszelka ambicja życiowa, przepadają zainteresowania estetyczne i ogól- noludzkie, giną uczucia rodzinne, społeczne, etyczne na rzecz upodobań trywial- nych. Spustoszenia. te, zawsze zaznaczone, ale czasem,.doprowadzające”czlowieka do stoczenia się na najruzszy poziom, skłoniły świat naukowy do ostrożności w stosowaniu leukotomii. Niemniej zebrano pewne doświadczenia, które rzucają światło na patogenezę zaburzeń osobowości. 2. Rozszczepienie osobowości naprzemienne, czyli rozdwojenie osobowości (personalitas duplex alternans) występuje kla- sycznie w stanach pomrocznych, najczęściej padaczkowego pochodzenia. Analo- giczne zjawiska histeryczne zdają się być raczej wytworem chorobliwej fantazji. Odpowiednikiem fizjologicznym tych zaburzeń jest stan zmienionej osobowości w przeżyciach marzenia sennego. Wspominając je, nie poznajemy samych sie- bie, kierują nami inne zasady moralne i inne przesłanki logiczne, i charakter, i temperament nasz jest zmieniony. Osobowość marzenia sennego pierzcha z chwilą przestawienia się jakościowo zmienionej świadomości na stan świadomości na jawie. Osobowość na jawie i osobowość w .marzeniu sennym – to jakby dwie odrębne osobowości luzujące się na przemian .Studia nad psychologią marzenia sennego pozwalają nam na wniknięcie w istotę zaburzeń określonych nazwą naprzemiennego rozszczepie- nia osobowości. Tak jak: z chwilą obudzenia się nawiązujemy do naszej osobo- wości na jawie, tak samo również chory, u którego przeminął stan zamroczenia, nawiązuje do przeżyć z okresu przedchorobowego, odczuwając ich pamięciową ciągłość mimo zamroczeniowej przerwy. Podobna ciągłość pamięciowa zachodzi czasem między przeżyciami osobowości rozszczepiennej poszczególnych okresów zamroczeniowych. [patrz też: , depilacja laserowa Łódź, uprawnienia sep, badania psychologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.