Czynnościowy charakter zespołów.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

O czynnościowym charakterze tych zespołów wnosimy pośrednio, opierając się na następujących danych: 1. Przeważająca większość tych zespołów nie pozostawia w autopsji uchwytnych (dzisiejszymi metodami badania) zmian anatomopatologicznych. Jeżeli zmiany takie bywają, to są one znamienne dla podstawowej sprawy chorobowej, w przebiegu której wystąpiła psychoza. 2. Wszystkie opisane zespoły są zasadniczo uleczalne i nie pozostawiają żadnych trwałych ubytków ani neurologicznych, ani psychicznych. W przypadkach wyleczenia zachodzi więc całkowita restitutio ad integrum, dowód, że nie było organicznej destrukcji tkanki mózgowej. 3. W wielu przypadkach możliwe jest całkowite ustąpienie objawów nagle, z godziny na godzinę lub przynajmniej z dnia na dzień. Tak łatwa odwracalność sprawy chorobowej stanowi jeszcze mocniejszy dowód czynnościowego jej charakteru. W pewnych przypadkach widuje się zjawisko tzw. luci dum intervallum, jasną przerwę w przebiegu nawet najbujniejszej sprawy psychotycznej, rzecz nie do pomyślenia, gdyby chodziło o proces organiczny. Przytoczonym argumentom można by przeciwstawić tylko jeden poważny kontrargument, mianowicie nowoczesną krytykę pojęcia czynnościowości. Pojęcia tego nadużywali idealiści, dopatrując się w sprawach czynnościowych udziału czynnika niematerialnego. Jeden z krytyków etioepigenezy nazwał wprost owe psychozy czynnościowe niematerialnymi duchami. Na polemikę z takimi chwytami szkoda tracić czas. Zjawiska czynnościowe są bez reszty materialne, dotyczą jednak nie samej struktury, która pozostaje nie uszkodzona, lecz czynności, funkcji narządu, ulegającej zakłóceniu. Zakłócenia te bywają natury fizyko-chemicznej, neuro-fizjo-patologicznej, toksyczno-infekcyjnej, metabolicznej itd. Nawet tam, gdzie mówimy  o przyczynach psychogennych, mamy na myśli zawsze czynnościowe schorzenia w obrębie jedności psychofizycznej, jaką przedstawia ustrój żywy. Wyjaśnienie to ma znaczenie nie tylko teoretyczne. [więcej w: polmed poznań, medpolonia, wróżka beata kalisz ]

Tags: , ,

No Responses to “Czynnościowy charakter zespołów.”

 1. Milena Says:

  [..] Cytowany fragment: implanty warszawa cena[...]

 2. Monika Says:

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 3. Twitch Says:

  [..] Cytowany fragment: Ekologiczne migdały[...]

 4. Gracjan Says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: medpolonia polmed poznań wróżka beata kalisz