Zespół gruźliczy durowaty.

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Nadto za zespołem gruźliczym durowatym przemawiają: 1. dodatni odczyn tuberkulinowy Pirqueta u osoby, u której przedtem był on ujemny; 2. pierwotny zespół gruźliczy, w płucu (badanie radiologiczne płuc), zaostrzenie sprawy gruźliczej lub utajone zapalenie opłucnej; 3. jeżeli po ukończeniu choroby chory jest nadal blady, chudy, miewa nieraz stany podgorączkowe; jeżeli po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet później wykryje się gruźlicę płuc, węzłów chłonnych, kości, otrzewnej lub innych narządów. Różnicowanie zespołu gruźliczego durowa tego z ostrą gruźlicą prosówkową płuc opiera się na tym, że w gruźlicy prosówkowej stwierdza się zwykle dużą sinicę i duszność, czasami gruzełki w naczyniówce oczu i prątki gruźlicy w plwocinie oraz ogniska gruźlicze, przeważnie w górnych częściach płuc, a badanie radiologiczne wykrywa typową drobnoplamistość płuc. Rokowanie zależy od tych zmian gruźliczych, w przebiegu których powstał zespół gruźliczy durowaty. Zejście w ostrą gruźlicę prosówkową oraz w ostre zapalenie opon mózgowych zdarza się rzadko. Leczenie w okresie gorączkowym zespołu gruźliczego durowatego polega na utrzymaniu chorego w łóżku w pomieszczeniu dobrze wietrzonym, odżywianiu odpowiednio do poziomu gorączki, zastosowaniu leczenia streptomycyną i na usuwaniu najbardziej niepokojących dolegliwości. Gdy gorączka ustąpi lub przynajmniej wybitnie się obniży, wtenczas należy rozważyć możliwość zastosowania leczenia klimatycznego oraz wzmacniającego. Nie może być ono równocześnie leczeniem bodźcowym w postaci np. pobytu w miejscowości wysokogórskiej. 7. Śledziona nie zawsze powiększona. 8. Szybko postępujące chudnienie, pomimo zachowanego zwykle łaknienia. 9. Ujemna próba zlepna surowicy krwi z pałeczkami durowymi. 10. Nie ma pałeczek durowych w krwi, w kale, ani w moczu. [podobne: patentex oval, feksofenadyna, nicienie objawy u człowieka ]

Tags: , ,

No Responses to “Zespół gruźliczy durowaty.”

  1. Jagoda Says:

    w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

  2. Lilianna Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[...]

  3. Esquire Says:

    przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

Powiązane tematy z artykułem: feksofenadyna nicienie objawy u człowieka patentex oval