Medicares Transitional Care Payment – krok w kierunku domu medycznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wielu ekspertów w dziedzinie opieki zdrowotnej uważa, że podstawowa opieka zdrowotna jest podstawą do zbudowania systemu opieki zdrowotnej o wysokiej skuteczności, z maksymalną jakością i obniżonymi kosztami1. Ustawa o przystępnej cenie (ACA), w uznaniu znaczenia opieki podstawowej, obejmuje 10 % premii za płatność dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej uczestniczących w Medicare w latach 2011-2015. Ta zachęta do wpłaty za usługi nie wymaga od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zmiany sposobu świadczenia lub udokumentowania swoich usług. Chociaż 27% beneficjentów Medicare znajduje się teraz w zarządzanych usługach opieki (Medicare Advantage) 2, a Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) testuje inne nowe modele płatności, opłata za usługi prawdopodobnie pozostanie dominującym modelem płatności Medicare na lata. . Potrzeba nie tylko czasu na testowanie i wdrażanie nowych modeli, ale nawet po ich wdrożeniu poziomy płatności za usługi będą prawdopodobnie wykorzystywane jako punkty odniesienia przy przydzielaniu płatności związanych z podziałem ryzyka w odpowiedzialnych organizacjach opiekuńczych.
Wraz z opublikowaniem w 2013 r. Zasady lekarsko-płatniczej CMS podjął ważny krok w promowaniu nowej metody zwiększania płatności za usługi podstawowej opieki medycznej, która zachęci do zmiany struktury i procesu dostarczania. 3 Pierwszy krok tej transformacji jest przyjęciem przez CMS nowych kodów bieżących terminologii proceduralnej (CPT), w ramach których zapewni pakietowe płatności dla lekarzy za zarządzanie powrotem pacjentów do społeczności po wypisaniu ze szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego lub wykwalifikowanego ośrodka opieki. Przejściowe świadczenie opiekuńcze zapewni lekarzom wyższą rekompensatę, która będzie różnić się w zależności od złożoności potrzeb pacjentów, określonych usług nieangubingowej opieki koordynacyjnej oraz wizyty w biurze w ciągu 7 do 14 dni po zwolnieniu. Z czasem CMS spodziewa się zlikwidować wymóg wizyt lekarskich jako część planu promowania płatności za usługi koordynacji opieki świadczone w zaawansowanych praktykach podstawowej opieki zdrowotnej.
Ogólna strategia CMS obejmuje poprawę jakości i redukcję kosztów poprzez inwestowanie w koordynację opieki, która może pomóc w zmniejszeniu odsetka hospitalizacji. ACA zatwierdza kary pieniężne dla szpitali, które mają wysokie wskaźniki readmisji dla beneficjentów Medicare. Lekarze nie podlegają tym karom, ale role, które oni i ich personel odgrywają w planowaniu absolutorium i koordynacji opieki po rozładowaniu silnie wpływają na prawdopodobieństwo ponownego przyjęcia. CMS ma od dnia 1996 r. Kodeks postępowania w odniesieniu do lekarzy prowadzących leczenie szpitalne. Nowy kodeks opieki przejściowej pozwala na odpowiednią opłatę dla lekarzy środowiskowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za koordynację planów absolutorium i zapewnienie ich pogodzenia z innymi opieka. Dla lekarzy pacjentów, którzy potrzebują bardzo złożonego procesu podejmowania decyzji medycznych po zwolnieniu, nowa płatność zapewni około 55 USD poza 143 USD za wizytę biurową w ramach usług opieki przejściowej w ciągu 30 dni po zwolnieniu.
Usługi nie mające charakteru bezpośredniego na twarz dla zarządzania opieką tymczasową. Pojawiające się dowody dotyczące opieki przejściowej podkreślają znaczenie szeregu działań w ograniczaniu readmisji w szpitalach
[podobne: feksofenadyna, znamiona barwnikowe zdjęcia, helimed katowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Medicares Transitional Care Payment – krok w kierunku domu medycznego”

 1. Wooden Man Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 2. Florian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog bielsko[...]

 3. Adrian Says:

  Pisane na kolanie

 4. Olivia Says:

  [..] Cytowany fragment: fotele obrotowe biurowe[...]

 5. Junkyard Dog Says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 6. Maciej Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: swanson[...]

 7. Bitmap Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: feksofenadyna helimed katowice znamiona barwnikowe zdjęcia