Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Zdarzenia niepożądane. Spośród 112 działań niepożądanych, które odnotowano u pacjentów otrzymujących miravirsen, 93 to stopień 1, 17 to stopień 2, a 2 to stopień 3. Z 31 działań niepożądanych zarejestrowanych u pacjentów otrzymujących placebo, 23 było w stopniu 1, 7 było w stopniu 2, a to stopień 3 (małopłytkowość, która została oceniona przez badacza jako umiarkowana pod względem nasilenia). Nie wystąpiły toksyczne efekty ograniczające dawkę lub przerwano leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych (Tabela 2). Podczas 18-tygodniowego okresu badania pięciu pacjentów w grupach miravirsen (dwóch otrzymujących 3 mg na kilogram, otrzymujących 5 mg na kilogram i dwóch otrzymujących 7 mg na kilogram) i dwóch pacjentów w grupie placebo miało zdarzenia niepożądane o umiarkowanym nasileniu . Zdarzenia te obejmowały pojedyncze wystąpienia bólu głowy, zapalenie ucha zewnętrznego, uszkodzenie kości miednicy po upadku, omdlenia i objawy grypopodobne (po rozpoczęciu pegylowanego interferonu i rybawiryny) wśród pacjentów leczonych miravirsenem oraz ból głowy i ropień ręki u pacjentów leczonych placebo . Jedynym poważnym zdarzeniem podczas badania była utrata przytomności u jednego pacjenta po 9 tygodniach od podania ostatniej dawki 7 mg mirawirsenu na kilogram, które wystąpiły po upadku, a także w wyniku uszkodzenia kości miednicy. To ciężkie zdarzenie zostało określone jako poważne zdarzenie niepożądane, ponieważ pacjent był hospitalizowany przez noc w celu obserwacji.
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, które obejmowały kombinację rumienia, świądu, trwałego stwardnienia lub pieczenia są charakterystyczne dla leków oligonukleotydowych i zostały zgłoszone u dwóch pacjentów w naszym badaniu, zarówno w grupie otrzymującej 7 mg mirawirsenu na kilogram. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia były samoograniczone lub ustępowały po minimalnym leczeniu. Nie obserwowano ogólnoustrojowych reakcji alergicznych. Nie było śmierci.
Wśród pacjentów otrzymujących mirawirsen profile bezpieczeństwa biochemicznego wskazywały na utrzymujący się spadek poziomu aminotransferazy alaninowej w surowicy (ryc. 4A w dodatkowym dodatku), aminotransferazę asparaginianową i transpeptydazę .-glutamylową. Klinicznie nieistotny wzrost poziomu fosfatazy alkalicznej i kreatyniny w surowicy, które nie były zależne od dawki, odnotowano u większości pacjentów we wszystkich trzech grupach otrzymujących mirawirsen. Żaden z tych wzrostów nie przekroczył kryteriów toksyczności stopnia 1, zgodnie ze Wspólnymi Kryteriami Terminologii dla zdarzeń niepożądanych, wersja 4.0. Podczas podawania mirawirsenu nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian stężenia hemoglobiny ani całkowitej liczby białych krwinek. W grupie pacjentów otrzymujących mirawirsen obserwowano średnie wzrosty o 8 do 10% powyżej wartości wyjściowej, ale nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian czasu protrombinowego ani czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji
[przypisy: entezopatia leczenie, rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia, opadnięta powieka ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 7”

 1. Kamil Says:

  U mnie marchewka jest zawsze obok buraka, selera czy jabłka.

 2. Midnight Rider Says:

  [..] Cytowany fragment: badanie laryngologiczne[...]

 3. Scrapper Says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 4. Miłosz Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: anaboliki[...]

 5. Nadia Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 6. Emilia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: przepuklina[...]

 7. Cosmo Says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

Powiązane tematy z artykułem: entezopatia leczenie opadnięta powieka rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia