Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W grupie otrzymującej 7 mg mirawirsenu na kilogram czterech pacjentów miało niewykrywalne poziomy HCV RNA z samym mirawirsenem: jeden w tygodniu 5, jeden w tygodniu 6 i dwa w tygodniu 14. Terapię pegylowanym interferonem i rybawiryną rozpoczęto u dwóch pacjentów otrzymujących placebo (zarówno po wizycie w tygodniu 7), u pięciu pacjentów otrzymujących 3 mg mirawirsenów na kilogram (dwa po tygodniu 7, jeden po 8 tygodniach i dwa po 14 tygodniach), u 3 pacjentów otrzymujących 5 mg mirawirsenu na kilogram (wszystkie po wizycie w tygodniu 10) iu dwóch pacjentów otrzymujących 7 mg mirawirsenów na kilogram (również wszystkie po wizycie w tygodniu 10). Figura 3 pokazuje zmniejszenie poziomów RNA HCV u poszczególnych pacjentów podczas podawania miravirsenu i po rozpoczęciu pegylowanego interferonu i rybawiryny. U pięciu pacjentów stosowanie samego mirawirsenu skutkowało niewykrywalnym RNA HCV (tj. <12 IU na mililitr). Spośród tych pacjentów, ten, który otrzymał 5 mg mirawirsenu na kilogram, miał niewykrywalny RNA HCV w 14-tygodniowym badaniu, ale następnie miał poziom RNA HCV 3180 IU na mililitr w 18. tygodniu. Pozostałych czterech pacjentów, którzy otrzymali 7 mg mirawirsenu na kilogram , miał niewykrywalny RNA HCV w 5 tygodniu badania (u jednego pacjenta), 6 tygodniu (u jednego pacjenta) lub 14 tygodniu (u 2 pacjentów). U dwóch pacjentów z niewykrywalnym HCV RNA w 5 i 6 tygodniu, poziomy RNA HCV pozostawały niewykrywalne aż do tygodnia 10. Obejmując u jednego pacjenta wykrywalny poziom HCV RNA wynosił 6230 IU na mililitr w 12. tygodniu, a drugi terapię pegylowanym interferonem i rybawiryną w 10 tygodniu i pozostawiono bez wykrywalnego RNA HCV do końca badania (tydzień 18). Spośród dwóch pacjentów z niewykrywalnymi poziomami HCV RNA w 14 tygodniu, w całym badaniu nadal pozostawał niewykrywalny RNA HCV, a drugi miał niski poziom HCV RNA na poziomie 80 jm na mililitr w 18 tygodniu.
Wirusowe odbicia, zdefiniowane jako wzrost przekraczający log10 w poziomie HCV RNA w porównaniu z najniższym poziomem, wystąpiły po odstawieniu mirawirsenu u pacjenta otrzymującego 3 mg leku na kilogram (w 18 tygodniu), u 5 pacjentów otrzymujących 5 mg lek na kilogram (3 pacjentów w tygodniu 10, w tygodniu 14 i w 18 tygodniu) oraz u 3 pacjentów otrzymujących 7 mg leku na kilogram (w 12, 14 i 18 tygodniu). Nie wykryliśmy mutacji związanych z opornością w dwóch miejscach nasienia miR-122 genomu HCV u żadnego z 36 pacjentów. Nie zaobserwowaliśmy widocznych zależności między spadkiem poziomów RNA HCV a czynnikami, które wcześniej wiązały się z takimi spadkami, w tym genotypem IL28B (rs12979860), wyjściowym poziomem indukowalnego przez interferon białka 10 (IP-10), wyjściowym miano wirusa, obecność genotypów 1a lub 1b wirusa HCV i inne wyjściowe cechy charakterystyczne pacjentów.
Bezpieczeństwo
Tabela 2
[hasła pokrewne: xeforapid, entezopatia leczenie, feksofenadyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 6”

 1. Julian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dieta na mase[...]

 2. Freak Says:

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 3. Gunhawk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: chirurgiczne usuwanie zębów ósemek[...]

 4. Mad Irishman Says:

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 5. Milan Says:

  [..] Cytowany fragment: klinika włosa[...]

 6. Alicja Says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

Powiązane tematy z artykułem: entezopatia leczenie feksofenadyna xeforapid