Klasyfikacja Turban-Gerhardta opiera sie przewaznie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Klasyfikacja Turban-Gerhardta opiera się przeważnie na podstawie przestrzennej i zupełnie nie uwzględnia ani charakteru zmian ana- tomicznych (włóknisty, włóknisto-serowaty itd.), ani skłonności rozwojo- wej, tzw. dynamiki sprawy chorobowej. Tymczasem stan chorego, po; mimo znacznej nawet rozległości sprawy, może być o wiele lżejszy niż w gruźlicy płuc zajmującej bardzo mały obszar, lecz przebiegającej z dużą toksemią gruźliczą. Klasyfikacja Turban-Gerhardta nie uwzględnia także zdobytych już później wiadomości o powstawaniu i rozwoju gru- źlicy płuc. Np. przypadki gruźlicy z jamami zalicza się vi tej klasyfikacji do trzeciego okresu, wiemy zaś obecnie, że jamy w płucach mogą powsta- wać już w bardzo wczesnym okresie suchot płuc, gdy się rozpada wczesny naciek. Klasyfikacja Turban-Gerhardta jest zatem już anachronizmem. Przy- toczyłem ją, aby ułatwić zrozumienie prac dawniejszych oraz ze wzglę- du na to, że niektórzy posługują się nią dotychczas. Krok naprzód stanowi klasyfikacja Alfreda Sokołowskiego, uwzglę- dniająca, prócz zmian anatomiczno-patologicznych w płucu, także prze- bieg kliniczny. Odróżnia się w tej klasyfifkacji: I. Okres rozpoczynających się suchot płuc przebiegający: a. wśród objawów mniej lub bardziej wyraźnych ze strony dróg oddechowych i b. wśród objawów skrytych. II. Suchoty płuc wyraźnie rozwinięte: a. z objawami zagęszczeń bez wyraźnych objawów rozpadowych, z gorączką lub bez niej; b. z objawami mniej lub bardziej wyrażnych zniszczeń (phthisis pulmonum ulcerosa) przebiegające z gorączką lub bez niej i bez innych objawów .wyniszczenia. III. Suchoty płuc włókniste. Większą wartość ma klasyfikacja Seweryna Sterlinga, uznana za obo- wiązującą lekarzy polskich przez I Ogólnopolski Zjazd Przeciwgruźliccy- w Krakowie w r. 1925. Brzmi ona jak następuje: A. Postaci przewlekłe (suchoty płuc pospolite): Tuberculosis pulmonum abortiva. I. Phthisis pulmonum chronica incipiens: a. occulta; b. trumiiesta: II. Phthisis pulmonum chronica declarata s. confirmata: a. fibrosa; b. fibrosocaseosa: stationaris; proqrediens acute, chronice. regrediens. c. caseosa: progrediens acute, chronice III. Phthisis pulmonum chronica consumptiva: a. fibrosa b. fibrosocaseosa c. caseosa . Tuberculosis puimonurn. obsoleta. B. Gruźlica płuc ostra i podostra: I. Pneumonia caseosa tuberculosa. II. Bronchopneumonia caseosa tuberculosa. III. Tuberculosis pulmonum miliaris: a. catarrhalis; b. suffocans. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, olejek arganowy do włosów, ból pleców ]

Tags: , ,

Comments are closed.