Odma.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Jeżeli w przypadku obfitego, uporczywego krwotoku płucnego można określić, z którego płuca pochodzi krwotok, to najpewniejszym zabiegiem leczniczym jest wytworzenie po chorej stronie odmy płucnej. Jeżeli nie da się określić, które płuco krwawi, stosuje się odmę otrzewną. Odmy nie można stosować, jeżeli uporczywe krwawienie płucne zależy od biernego przekrwienia płuc na tle osłabienia mięśnia sercowego. W tych przypadkach należy zastosować bezwzględny spokój i leki sercowe. W przypadkach często powtarzającego się krwioplucia nie ustępującego, pomimo leczenia gruźlicy oraz stałego stosowania środków przeciwkrwotocznych, polecono także wyrwanie nerwu przeponowego po stronie chorego płuca albo wstrzyknięcie do tego nerwu alkoholu. W przypadkach krwotoku płucnego bardzo obfitego, zagrażającego poważnie życiu chorego, należy utratę krwi niezwłocznie wyrównać przez przetoczenie krwi. Krew taka dostarcza choremu niezbędnych czerwonych krwinek, przez co zmniejsza się duszność i zapewnia się płucom względny spokój. Przy tym leczeniu stan chorego, zdawało się już straconego, szybko poprawia się. W razie nawrotu obfitego krwotoku trzeba przetaczanie krwi powtórzyć. Próby zastąpienia tej metody dożylnymi wstrzykiwaniami roztworu soli fizjologicznej okazały się nie tylko bezskuteczne, ale nawet szkodliwe. Różnicę w działaniu wyjaśniono dopiero doświadczeniami na zwierzętach. Okazało się, że przy skrwawianiu się ustrój stara się zatrzymać w narządach wewnętrznych czerwone krwinki, wskutek czego ich liczba w wyciekającej krwi coraz bardziej maleje. Roztwór soli fizjologicznej, wprowadzony w okresie krwawienia do żyły, wypłukuje czerwone krwinki z narządów wewnętrznych i wskutek tego wybitnie przyśpiesza powstanie niedotlenienia krwi. Natomiast przetaczana krew dostarcza ustrojowi nowych czerwonych krwinek nie usuwając krwinek, zatrzymanych w narządach wewnętrznych. Prócz tego, bezpośrednie pomiary ciśnienia tętniczego stwierdziły, że powolne przetaczanie krwi podnosi je bardzo powoli i stopniowo, w przeciwieństwie do wlewania roztworu fizjologicznego soli kuchennej. Chory więc podczas przetaczania krwi jest mniej narażony na niebezpieczeństwo oderwania się skrzepliny i wznowienia krwotoku, niż gdy mu się wprowadza fizjologiczny roztwór soli kuchennej. [więcej w: polmed poznań, medpolonia, wróżka beata kalisz ]

Tags: , ,

No Responses to “Odma.”

 1. Waylay Dave Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: manicure wola[...]

 2. Weronika Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

 3. Jeremi Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: grzybica[...]

 4. Zesty Dragon Says:

  Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

Powiązane tematy z artykułem: medpolonia polmed poznań wróżka beata kalisz