Jest rzecza bardzo trudna podac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest rzeczą bardzo trudną podać w jednej definicji, co to jest osobowość (persona- litas). Gay prżez charakter i temperament rozumie się pewną stałość strukturalną, warunkującą dynamikę postępowania ludzkiego lub sposobu reagowania na bodźce, to ma się na myśli przede wszystkim dyspozycje uczuciowe. Obydwa te pojęcia wcho- dzą w. skład naczelnego pojęcia. osobowości. Osobowość obejmuje jednak znacznie więcej, gdyż wszystkie te dyspozycje i cechy psychiczne, a nawet schemat własnego ciała, dzięki którym człowiek stanowi zwartą, jednostkową, trwającą w czasie całość .. W . podmiotowym oglądzie człowiek wiąże zwartość i jednostkowość swojego orga- nizmu z własną jaźnią. W oglądzie przedmiotowym, a więc na podstawie znajomości człowieka wytwarzamy sobie o jego osobie złożone wyobrażenie, na które składa się nie tylko wygląd jego ciała, ale i tzw. sylwetka psychologiczna człowieka. Właści- wości charakteru, temperamentu, intelektu, dane z dziejów osobistych człowieka, jego położenie w obrębie środowiska, przyrody 1 społeczeństwa – wszystko to są części składowe złożonego wyobrażenia, które powstaje w naszym umyśle na wspomnienie danego osobnika. Takie samo wyobrażenie złożone o samym sobie posiada opisywany człowiek. Dzięki temu ztożonemu wyobrażeniu wie on, kim jest. Wie, że posiada zwartą wewnętrzną strukturę, warunkującą jego integralną. niepodzielną, jednost- kową całość, a zarazem określony stosunek do rzeczywistości, w której żyje. Osobowość człowieka rozwija się od zarania osobniczego bytu. I człowiek sam, i jego otoczenie pamiętają dziejowy rozwój tej osobowości, pamiętają, jakim ulegała przekształceniom. [podobne: , stomatolog Warszawa, wózki dziecięce, badania psychologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.