Flegmatyk to czlowiek o slabych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Flegmatyk to człowiek o słabych odczynach uczuciowych, obojętny lub apatyczny, o niedużym napięciu dążeń i woli, spokojny, bierny, raczej zadowolony z siebie, mało energiczny w działaniu, pełen wahań i wątpliwości zanim poweźmie postanowienie. Urazy spływają po nim bez większego wrażenia i są łatwo puszczane w niepamięć. Jeżeli chodzi o aktywność życiową, jest odwrotnością sangwinika i cho- leryka. O ludziach tych mówi się, że są “bez temperamentu”, co jest oczywiście nie- ścisłe. Według Hipokratesa cechy te zależą od nadmiaru śluzu. Terminologia Hipokratesa przetrwała do dnia dzisiejszego nie tylko w języku po- pularnym, ale i w próbach jej naukowego unowocześnienia. Przerabiano ją np. w ten sposób, że pod miana humoralne podstawiano nowocześniejsze pojęcia fizjologiczne, Jak hormony, układ neurowegetatywny itd. Próby te nie dały wyniku, dlatego mo- żemy je tutaj pominąć. Pozostaje jeszcze do omówienia pojęcie osobowości. Na wstępie kilka da- nych z zakresu mianownictwa. Przyjęły się następujące określenia polsko-łacińskie: persona – osoba personalis – osobowy (osobisty) personalitas – osobowość individuum – osobnik individualis – osobniczy individualitas – zespół cech osobniczych (indywidualność). Wyjaśnić tu trzeba, że osoba jest zawsze człowiekiem, podczas gdy osobnik może być jednostkowym okazem ze świata zwierzęcego lub nawet roślinnego. Trudno więc takie indywiduum nazwać osobą. Osoba płci żeńskiej może być również osobnikiem. Pojęcia osobowości używa się bardzo często, zwłaszcza w psychopatologii, ale nie wszyscy rozumieją pod tą nazwą to samo. Znajomość psychopatologii ułatwia bardzo zrozumienie treści tego pojęcia. Dopiero bowiem, gdy przyjdzie do chorobowego uszko- dzenia osobowości, do jej jakościowej zmiany, do jej rozpadu; wówczas zdolni jes- teśmy ocenić znaczenie życiowe osobowości i zrozumieć treść tego .ważnego pojęcia. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Szkoła tańca Poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.