Czynniki kreatywne.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Czynniki kreatywne odgrywają wybitną rolę w genezie niektórych zespołów czynnościowych psychotycznych lub psychonerwicowych. Ich rola może być często doniosła nawet wtedy, gdy choroba pod względem etiologicznym jest niedwuznacznie określona. Czynniki reaktywne sprzęgają się wówczas w działaniu ze sprawą podstawową, potęgując objawy lub wpływając na ich utrzymywanie się jeszcze wtedy, gdy podstawowy czynnik etiologiczny ustąpił. Jak z tego zestawienia widać, nie może być mowy o jakiejś jednolitości lub wyłączności etiologicznej czynnościowych zespołów psychotycznych lub psycho- nerwicowych. Teoretycznie biorąc, wszystkie wymienione tu ogólnie czynniki etiologiczne mogą się spotkać w związku epigenetycznym z każdym z zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych, które poniżej omówimy. W tej złożoności leży tajemnica niebywałej różnorodności obrazów klinicznych, jakiej na próżno szukać poza psychiatrią. Zjawisko nawarstwiania się ostrych zespołów psychotycznych na podłożu etiologicznie różnych procesów organicznych nazwano etioepigenezą. Zjawisko to i poza psychiatrią ma duże znaczenie, chociaż nie zawsze się je docenia. Podłoże organiczne nie jest zresztą nawzajem bez wpływu na wygląd nawarstwionych psychoz, które zależnie od takiego czy innego podłoża organicznego mogą się zmieniać w szczegółach. Nie zmienia się jednak w swej istocie ich zrąb strukturalny. Są odmiany (nie gatunki) uwarunkowane swoistym wpływem takiego czy innego podłoża etiologicznego. Inny jest np. wygląd obrazu klinicznego majaczenia gorączkowego (delirium febrile), a inny majaczenia drżennego (delirium tremens). Zrąb strukturalny obydwóch tych zespołów psychotycznych nie zmienia się jednak w swojej istocie. W pierwszym przypadku jednak czynnik zakaźny, a w drugim przypadku alkoholizm wyciskają na obrazie klinicznym majaczenia znamienne piętno. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia ostrego zespołu czynnościowego bywają przewlekłe sprawy chorobowe, upośledzające poprzednio układ nerwowy ośrodkowy. Tę samą rolę odgrywa często wrodzona lub nabyta małowartościowość układu nerwowego ośrodkowego. Na przykład alkoholizm przewlekły może w ciągu dłuższego czasu nie doprowadzić do wybuchu psychozy alkoholowej, która wystąpi dopiero po silnej pijatyce, po narkozie eterowej, po dołączeniu się urazu czaszki, jakiejś ostrej infekcji lub innego czynnika wyzwalającego. Poprzedni alkoholizm, jak przypuszczamy, obniżył żywotność i zmniejszył odporność ustroju i to stało się momentem usposabiającym. Czynniki usposabiające nie są jednak bynajmniej konieczne do wystąpienia ostrego zespołu psychotycznego, który może być u pełnowartościowego pod względem nerwowym osobnika wywołany przez czynnik etiologiczny odpowiednio silny. [hasła pokrewne: polmed kraków, rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia, choroba duplaya ]

Tags: , ,

No Responses to “Czynniki kreatywne.”

 1. Marcin Says:

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 2. Dr. Cocktail Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do chirurgia stomatologiczna poznań[...]

 3. Jowita Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 4. Liliana Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatologia protetyka cennik[...]

 5. Highlander Monk Says:

  Uprawiam delikatnie sport

Powiązane tematy z artykułem: choroba duplaya polmed kraków rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia