Czlowiek zachowuje poczucie i pewnosc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Człowiek zachowuje poczucie i pewność swojej historycznej ciągłości w czasie: swojej tożsamości z sobą z upływem czasu, lecz równocześnie wie, że jego osobowość zmieniała się stopniowo lub skokami. Zmiany te w prawidłowych warunkach można stwierdzić dopiero wówczas, gdy porówna się odległe od siebie w czasie przekroje danej «sobowości. Ten sam człowiek jako dziecko, jako młodzieniec, jako mężczyzna doirzaly, jako starzec, jest wprawdzie identyczny z sobą, posiada jednak w rozmai- tych okresach życia różną osobowość. Zjawisko to jest widoczne zarówno dla oto- czenia, jak i dla doświadczenia wewnętrznego. Kształtowanie się osobowości zależy od nfeustaiącei wymiany wpływów ze środowiskiem, którego osobowość jest nie- rozdzielnym składnikiem. Na rozwój i strukturę osobowości ma . wpływ nie tylko otoczenie, ale w niemałym stopniu i człowiek sam. Wpływy wychowawcze działają na człowieka głównie w ten sposób, że oczom jego ukazują pewien ideał osobowości, którego osiągnięcie powinno być celem dążeń. Jeżeli ideał ten stanie się przedmiotem uczuć i dążeń, to jednostka rozwija swój organizm psychofizyczny i urabia go tak, aby urzeczywistnić ten wzór. Możliwe tu jest i zakłamanie. Ktoś rozmyślnie lub bezwiednie okazuje na zewnątrz osobowość, której naprawdę nie posiada. Udawanie fikcyjnej osobowości ma być cechą histerotypii. Rozmyślne lub bezwiedne udawanie może jednak wytworzyć takie mnóstwo nawyków i odruchów warunkowych. że z biegiem czasu osobowość prawdziwa i sztuczna zlewają się w jeden stop. Aktorzy zawodowo wczuwają się w obce osobowości, odgrywając je w danej chwili z tak daleko posuniętym przete- ciem, że zatracają poczucie Własnej osobowości. Zjawiska te pomocne nam są dla zrozumienia zaburzeń osobowości pojawiających się czasowo lub trwale w przebiegu wielu chorób psychicznych. [przypisy: , badania psychologiczne, odzież dla dzieci, Studnie głębinowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.