Czesci wlasnej osobowosci moga byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Części własnej osobowości mogą być zresztą rzutowane na zewnątrz, tj. przy- pisywane osobom drugim. Jest to tzw. transytyWizm.• Chory uważa się np. za: zdrowego psychicznie, a chorobę psychiczną przypisuje osobom z otoczenia albo swoje własne przeżycia, np. ból, przerzuca na drugie osoby,• prosząc dla nich np. o operację, Chorzy tacy twierdzą też czasem, że ich własne myśli są na- prawdę myślami drugich ludzi. Z• drugiej strony bywa i tak, że chorzy utożsa- miają się z osobami drugimi. Pewna chora twierdziła, że niedoszły jej kocha- nek wlazł w nią i przez jej gardło krzyczy jako diabeł. Rzecz prosta, krzyk ten był jej własnym krzykiem, czemu jednak chora stanowczo przeczyła. “Iakie wchłanianie obcych osobowości określa się nazwą appersoniscdio. W ten sposób może się w chorym wytworzyć kilka osobowości, z których żadna nie posiada trwałej, logicznie konsekwentnej i przez chorego całkowicie uznawanej struk- tury. Wnosi się stąd, że struktura osobowości chorego uległa rozpadowi, co też w schizofrenii jest zjawiskiem bardzo częstym. Nie zależy to tylko od treści omamów i urojeń. Na przykład w parafrenii omamy i urojenia są liczne, a jed- nak osobowość nie ulega rozpadowi, lecz pozostaje nie naruszona. Rozumie się przez to, że dotychczasowe cechy charakterologiczne i zasadnicze znamiona sfery woli, dążeń i działania nie ulegają pod wpływem psychozy właściwie żad- nej zmianie. Rozpad osobowości w schizofrenii bywa natomiast bardzo głęboki. Chory dąży do celów sprzecznych w sobie i wykonuje czyny nie zamierzone albo godne jego pogardy. Takie rozbieżne dążności, gdy chory nie spostrzega sprzeczności między nimi, określa się nazwą ambitendencji, analogicz- nie do współistnienia sprzeczności w dziedzinie czynności myślowych (ambi- sentencja) i uczuciowych (ambiwalencja). [patrz też: , zagęszczanie rzęs, oczyszczalnie przydomowe, ból pleców ]

Tags: , ,

Comments are closed.