Anatomia patologiczna.

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Anatomia patologiczna. Już przy badaniu płuc gołym okiem uderza na sekcji ogromna liczba bardzo drobnych guzków. Czasami jednak wykrywa je dopiero badanie drobnowidowe. Płuco, dotknięte ostrą gruźlicą prosówkową, jest powiększone, przekrwione, często rozdęte, obrzękłe i dlatego cięższe niż płuco prawidłowe. Jego powierzchnia i przekrój są usiane bardzo licznymi, bezpowietrznymi guzkami, nie wystającymi ponad powierzchnię przekroju, niewyraźnie odgraniczonymi od otaczającego miąższu płucnego. Guzki są wielkości ziarnka prosa i zwykle równomiernie wielkie. W przypadkach o przebiegu mniej burzliwym są one większe w górnych częściach płuc, a w miarę posuwania się ku podstawie płuc – mniejsze. Mniejsze guzki są szare, większe – szarożółtawe, wskutek rozpoczynającego się serowacenia, są zatem starsze. Z powierzchni przekroju prawie zawsze wypływa obficie pienista, różowa ciecz (wysięk surowiczy). Według nowoczesnych poglądów (Hiibschmann), prątki gruźlicy dostawszy się do małego krążenia zatrzymują się w komórkach śródbłonkowych naczyń włoskowatych, uszkadzają ich ścianę i przeszedłszy do światła pęcherzyków płucnych wywołują wysiękowe ich zapalenie ulegające serowaceniu. W początkowym więc okresie, zwłaszcza w przypadkach bardzo ostro przebiegających, guzki w płucach według tych pojęć  są drobniutkimi ogniskami wysiękowego zapalenia, usadowionego w pęcherzykach płucnych (alveolitis tuberculosa acuta). W dalszym przebiegu do tej zmiany zapalnej dołączają się zmiany wytwórcze, mianowicie pojawiają się komórki nabłonkowate oraz olbrzymie pochodzące ze ścian naczyń i fibroblastów pęcherzyków płucnych. W ten sposób powstają bardzo małe gruzełki, usadowione w pęcherzykach płucnych. W dalszym przebiegu z guzków wysiękowych oraz z gruzełków drogą łącznotkankowego ich przekształcenia powstają guzki włókniste. Zmiany te mogą kojarzyć się z sobą w różnym stosunku. Zmiany wytwórcze przeważają w przypadkach o słabszym natężeniu choroby, wysiękowe zaś – w przypadkach o bardzo ostrym przebiegu. Zatem prątki z naczyń krwionośnych przechodzą w płucach bezpośrednio do pęcherzyków płucnych i wywołują w nich pierwszy odczyn w postaci wysiękowego zapalenia, chociaż zakażenie nastąpiło za pośrednictwem krwi. [przypisy: xeforapid, norfloksacyna, znamiona barwnikowe zdjęcia ]

Tags: , ,

No Responses to “Anatomia patologiczna.”

  1. Sofa King Says:

    Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

  2. Accidental Genius Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Rezonans Warszawa[...]

  3. Ksawery Says:

    mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: norfloksacyna xeforapid znamiona barwnikowe zdjęcia